102/13 NV o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu; T: 23.7.2013

Nový katastrální zákon obsahuje obdobná zmocnění k vydání prováděcích vyhlášek, jako byla v dosavadních zákonech, mezi jiným i zmocnění k vydání vyhlášky o vzoru formuláře pro návrh na povolení vkladu práva. Vzhledem k tomu, že se značně rozšiřuje okruh práv zapisovaných do katastru, musí tato vyhláška novou situaci zohlednit.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/