102/10 Novela celního zákona; T: 13.5.2010

Hlavními cíli navrhované úpravy jsou:

· zvýšení efektivnosti výkonu veřejné správy v oblasti celnictví,
· dosažení lepší slučitelnosti národní úpravy s právem Evropské unie i národním právem,
· doplnění nebo zpřesnění některých institutů,
· zvýšení právní jistoty subjektů právních vztahů, jichž se právní úprava týká.

Hlavními riziky vyplývajícími z neprovedení navrhovaných změn jsou zejména:

· přetrvávající snížená právní jistota při aplikaci některých institutů v důsledku nejednotnosti výkladu dotčených ustanovení,

· ztížené podmínky pro provádění některých opatření nezbytných k plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii,

· zvýšené náklady na právně aplikační praxi,

· možnost vedení sankčního řízení ze strany Komise Evropské unie v případě nedostatečného plnění závazků České republiky.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/