102/08 Novela zákona o elektronických komunikacích; T: 15.7.2008

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je plánovanou novelou, která má zohledňovat především zjištění a zkušenosti nejen správních úřadů, ale i podnikatelů v oblasti elektronických komunikací a dotčené veřejnosti nabyté při tříleté aplikaci tohoto zákona. Vedle narovnání některých výkladově sporných částí zákona o elektronických komunikacích a úpravy některých procesních i hmotně právních otázek v oblasti správního trestání by měl předkládaný návrh řešit problematiku správy rádiového spektra, univerzální služby v elektronických komunikacích a přednostního spojení.

Podstata navrhovaných změn spočívá:

a)        v zavedení možnosti změny a odnětí přídělu rádiových kmitočtů

 

Není možné měnit či odnímat příděl rádiových kmitočtů. V případě jejich nevyužívání je blokována část rádiového spektra. Stát nemá efektivní nástroj k zajištění jeho účelného využívání.

 

b)        ve změně financování univerzální služby

 

Univerzální služba je v současnosti financována dvěma způsoby:

·                    operátory – prostřednictvím účtu univerzální služby, do kterého operátoři přispívají,

·                    státem – v případě cenových plánů pro zdravotně postižené osoby.

 

Jedná se však o požadavek státu na plnění některých povinnosti v zájmu občanů. Stát by proto měl nutné náklady podnikatelům hradit. Navrhuje se proto sjednocení financování poskytování univerzální služby ze státního rozpočtu.

 

c)         ve zrušení zákazu křížení vlastnictví v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání

 

Zákon brání podnikatelům v elektronických komunikacích získat licenci pro provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného digitálně. Je tak omezena hospodářská soutěž na mediálním trhu.

 

d)        ve zrušení  omezení vlastnictví sítí elektronických komunikací pro šíření rozhlasového a zemského digitálního televizního vysílání

 

Omezení podnikatelů vlastnit nebo provozovat více než dvě sítě předem omezuje volnou hospodářskou soutěž na trhu elektronických komunikací.

 

e)         ve zrušení poplatků za společný příjem digitálního televizního vysílání v autorském zákoně

 

Za příjem analogového televizního vysílání prostřednictvím společných televizních antén (STA) se neplatí poplatky za užití díla. Zákon však stanovuje povinnost platit poplatky za užití díla při příjmu digitálního televizního vysílání prostřednictvím STA.

 

Pokud jde o dopad na podnikatelské prostředí, směřuje navrhovaná právní úprava ke zvýšení konkurenčního prostředí na trhu elektronických komunikací a snížení administrativní zátěže. Zejména v oblasti využívání rádiových kmitočtů se zvyšuje právní jistota podnikatelů a posilují právní nástroje Českého telekomunikačního úřadu k zajištění účelného využívání rádiových kmitočtů pro poskytování služeb elektronických komunikací a rozvoje dalších podnikatelských aktivit. 

Předkládací zpráva

Odůvodnění – část 1

Odůvodnění – část 2

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/