102/23 Novela nař. vl. č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie;T:4.7.2023

Návrh nařízení vlády stanoví druhy podpory a formy podpory, které jsou využity pro podporu a druhy podporovaných zdrojů, velikost elektrického instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepelného instalovaného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben biometanu, které jsou předmětem podpory.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/