102/22 Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu pro POZE na rok 2023;T:1.7.2022

Cílem předloženého materiálu je kompenzace regulované ceny elektřiny související s provozní podporou obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie pro všechny spotřebitele elektřiny na rok 2023, dotace ze státního rozpočtu na provozní podporu související s obnovitelnými a dalšími podporovanými zdroji energie v roce 2023 a kompenzace platby na podporu elektřiny za množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové související. Nařízení vlády je opatření na zmírnění dopadů narůstajících cen energií.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1. 7. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/