102/21 Operační program Zaměstnanost plus 2021-2027;T:14.7.2021

Materiál představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020. OPZ+ je členěn do pěti priorit, z toho do čtyř věcných a jedné priority zaměřené na technickou pomoc. Priorita 1 je zaměřena na oblast trhu práce, priorita 2 na sociální začleňování, priorita 3 na sociální inovace a priorita 4 je zaměřená potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 7. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/