102/19 Nař. vl. o podpoře na vytváření nových pracovních míst; T: 12.8.2019

Novela nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek reaguje na zásadní legislativní změny v zákoně o investičních pobídkách, kdy dochází k novému stanovení podmínek pro jejich poskytování.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/