102/18 Novela zákona o lesích; T: 26.9.2018

K novelizaci zákona bylo přistoupeno z následujících důvodů:

O vypracování a předložení novely lesního zákona v souvislosti se současnou kalamitou v lesích bylo Ministerstvo zemědělství požádáno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, a to usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 ze dne 10. 7. 2018, kde se žádá Ministerstvo zemědělství o provedení legislativních změn k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích. K předložení návrhu novely lesního zákona bylo Ministerstvo zemědělství vyzváno také usnesením Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 45 ze dne 6. 6. 2018. Návrh novely lesního zákona je tedy předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2018.

Zkušenosti praxe poslední doby, poznatky orgánů státní správy lesů na všech úrovních, včetně České inspekce životního prostředí a dále zájmových sdružení vlastníků lesů apod., svědčí jednoznačně o tom, že je v zájmu lesů a lesního hospodářství nečekat na komplexnější novelu lesního zákona. S ohledem na naléhavost problému je třeba lesní zákon novelizovat dílčím způsobem a pokusit se tak odstranit alespoň ty nejpalčivější problémy, s nimiž se praxe v současné době potýká.

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/