10/16 NV o řidičských průkazech a o registru řidičů; T: 28.1.2016

Cílem návrhu vyhlášky je v souladu se zněním předloženého návrhu novely zákona č. 361/2000 Sb., a to ustanovením § 87b odst. 5 zákona, vymezit rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření a vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření a dále návaznosti na nově navržená ustanovení § 124a a § 124b zákona, ve vztahu k vybírání kaucí, kdy uvedená ustanovení již neobsahují zmocnění pro stanovení náležitostí a vzoru potvrzení o vybrání kauce v prováděcím předpise, je tedy nutné ho odstranit z platné vyhlášky.

Dalším cílem návrhu vyhlášky je implementace směrnice Komise 2015/653/EU, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. Zmíněná směrnice 2015/653/EU v celém rozsahu nahrazuje znění přílohy č. I oddíl 3 bod 12 směrnice o řidičských průkazech, kde jsou uvedeny harmonizované kódy, jimiž se vyjadřuje podmínění či omezení řidičského oprávnění a jsou uváděny v řidičských průkazech. Transpozice směrnice 2015/653/EU by měla být provedena podle čl. 2 odst. 1 zmíněné směrnice do 1. ledna 2017.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/