10/15 Nař. vl. poplatek za přírodní minerální vodu; T: 17.2.2015

Dne 17. června 2014 byl Ministerstvu zdravotnictví (MZ) doručen podnět Ministra financí (MF) ke zvýšení poplatku za odběr přírodních minerálních vod (PMV). Důvodem této změny by mělo být „adekvátní promítnutí skutečného významu a hodnoty přírodního bohatství státu do cen, za které je toto bohatství dovoleno využívat nestátními, zejména podnikatelskými subjekty k dosahování jejich zisku“, kdy vzhledem k tomu, že sazba poplatku byla stanovena před více než 10 lety a od té doby nedoznala změn, její výše zdaleka neodpovídá současným hodnotovým relacím a spíše přispívá k jejich deformaci.
Podle lázeňského zákona se zdrojem přírodní minerální vody rozumí přirozeně se vyskytující podzemní voda původní čistoty, stálého složení a vlastností, která má z hlediska výživy fyziologické účinky dané obsahem minerálních látek, stopových prvků nebo jiných součástí, které umožňují její použití jako potraviny a k výrobě balených minerálních vod, a o tomto zdroji bylo vydáno osvědčení podle tohoto zákona. Zřídelní struktury zdrojů PMV mají také význam jako kapacitní rezervoár nekontaminovaných chemicky čistých přírodních pitných vod. Tím, že jsou čerpány až z několika set metrových hlubin, jsou u nich vyloučena zdravotní rizika spojená se zvýšenou konzumací látek s obsahy endokrinních disruptorů (hormonálně aktivní látky), které jsou obsaženy v nápojích nižší čistoty, jakými jsou nápoje vyráběné z vod povrchových, pramenitých a prostých podzemních. Konzumace PMV je doporučována při sportu a jiných pohybových aktivitách člověka, vzhledem k jejich specifickému složení i v dietologii jako podpůrná součást režimu udržování zdravotního stavu. V neposlední řadě se jedná i o určitou kapacitu vody využitelné v případech, kdy budou jiné podzemní druhy vod kontaminovány.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/