10/14 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2013; T: 10.3.2014

Výroční zpráva o činnosti SFDI za rok 2013, jejíž součástí je i roční účetní závěrka, podává ucelené informace o činnosti, financování a hospodaření SFDI v roce 2013. Obsahuje základní charakteristiku SFDI, detailní rozbor příjmů, výdajů a jejich plnění v obou účetně oddělených okruzích, ve kterých má SFDI povinnost dle Zákona hospodařit, aby byly samostatně sledovány náklady na vlastní činnost od ostatních činností SFDI. Materiál popisuje a hodnotí všechny klíčové činnosti SFDI v roce 2013.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/