101/16 Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018; T: 10.5.2016

Třetí Akční plán je ministrem pro lidská práva rovné příležitosti a legislativu předkládán na základě usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 929 k Informaci o dosavadním plnění Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí a o dalším působení České republiky v iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí a o Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/