101/15 NV o rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu; T: 29.5.2015

Návrh vyhlášky byl zpracován v souladu s Plánem vyhlášek MPO na rok 2015. Jedná se o technickou úpravu, která je prováděna především v důsledku závěrů z kontrol účastníků trhu s plynem, prováděných Energetickým regulačním úřadem, zaměřených především na problematiku zajišťování a písemné dokladování bezpečnostního standardu dodávky plynu, předepsaného pro chráněné zákazníky, dále výsledků simulace vyhlášení stavu nouze a jeho předcházení, provedené v říjnu 2014 a praktických zkušeností účastníků trhu s dosavadní právní úpravou.
Uplatnění předkládaného návrhu novely bude mít v praxi kladný dopad na podnikatelské prostředí, neboť předložená novela přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti České republiky v oblasti plynárenství.

Související soubory

/jak-na-