101/13 NV o poskytování údajů z katastru nemovitostí; T. 23.7.2013

V souvislosti se zakotvením materiální publicity novým občanským zákoníkem vyvstala potřeba zavést novou formu poskytování údajů katastru, a to sledování změn údajů katastru. Z důvodu posílení ochrany dobré víry v zápis do katastru nemovitostí v novém občanském zákoníku a z toho vyplývající potřeby zvýšené ochrany vlastnických práv občanů se zavádí nová forma poskytování údajů z katastru, a to sledování změn údajů katastru.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/