101/10 NV-požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu; T: 3.5.2010

Důvodem pro předložení novely vyhlášky č. 157/2003 Sb. je přizpůsobení příslušnému přímo použitelnému předpisu Evropské unie – nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 stanoví nově tzv. „všeobecnou obchodní normu“ pro zajišťování uplatňování požadavků na jakost a označování u produktů, pro něž nebyly stanoveny normy Společenství. Všeobecná obchodní norma je rovněž aplikována při hodnocení produktů, pro které byly zrušeny specifické obchodní normy.

Nařízení Komise (ES) č. 1221/2008 ze dne 5. prosince 2008, kterým se s ohledem na obchodní normy mění nařízení (ES) č. 1580/2007, doplňuje nařízení o možnosti jeho uplatňování v oblasti kontroly čerstvého ovoce a zeleniny.

Jedná se o problematiku maloobchodního prodeje spotřebitelům, kdy odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), se dodržení obchodních norem nevyžaduje u produktů, které jsou zřetelně označeny nápisem „určeno ke zpracování“ nebo „k použití jako krmivo pro zvířata“ nebo jiným rovnocenným nápisem.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-