10/11 NV o poskytování poradenských služeb ve školách; T: 9.2.2011

Účelem návrhu vyhlášky je úprava některých formulací stávající právní úpravy a doplnění chybějících ustanovení vymezujících pravidla pro poskytování poradenských služeb, a to tak, aby vyhláška reagovala na Zprávu o obecných opatřeních k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci č.57325/00-D.H. a ostatní proti České republice, a byla s ní v souladu. Doplnění pravidel pro poskytování poradenských služeb se týká především zavedení písemného potvrzení, kdy zletilý žák, v případě nezletilého žáka jeho zákonný zástupce potvrzuje svým podpisem, že doporučení obsahující návrhy úprav ve vzdělávání žáka s ním bylo projednáno a že porozuměl jeho povaze a obsahu, a případně může uplatnit své výhrady k doporučení.
Dále návrh vyhlášky odstraňuje některé formální nedostatky, reflektuje připomínky ministerstev a krajů, které do původně předloženého návrhu nebyly zapracovány, a zpřesňuje terminologii a zavádí další změny, které vyplynuly z potřeb jednotlivých účastníků poradenských služeb.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/