10/10 Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení; T: 2.2.2010

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, zapracovává požadavky směrnice Komise 2009/26/ES, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení do českého právního řádu.

Účelem předkládané právní úpravy je tedy stanovit technické požadavky na námořní zařízení, tak aby odpovídaly komunitárním předpisům, čímž bude splněna povinnost České republiky vyplývající z jejího členství v Evropské unii. V účelu směrnice o námořním zařízení je kladen důraz na zvýšení úrovně bezpečnosti provozu zařízení používaného na lodích, a to zavedením jednotných technických požadavků na námořní zařízení, která dosud nebyla upravena.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/