101/23 Návrh změnového zákona k návrhu z. o kybernetické bezpečnosti;T:12.7.2023

Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti  přináší některé nové procesy a nástroje a zjednodušuje a zpřehledňuje právní úpravu. Současně je transpozičním předpisem směrnice EP a Rady (EU) 2022/2555 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (směrnice NIS 2). Vzhledem ke změnám, které nastanou s účinností návrhu zákona, je třeba změnit ustanovení  některých právních předpisů, které obsahově navazují. Změny se dotknou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. V příloze návrhu jsou předloženy teze prováděcích právních předpisů v podobě návrhu vyhlášky o bezpečnostních úrovních informačních systémů veřejné správy a návrhu vyhlášky o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné správy využívající služby poskytovatelů cloud computingu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/