101/22 Novela vyhl. č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích;T:11.7.2022

Cílem je zajistit transpozici institutu informace o vyúčtování, který je obsažen v tzv. Zimním balíčku. Vyhláška o vyúčtování byla v roce 2021 vydána nově, ale pro začlenění informace o vyúčtování nebylo v energetickém zákoně odpovídající zmocnění. Po přijetí novely (zákona č. 362/2021 Sb.) ERÚ v souladu se zmocněním předkládá návrh vyhlášky, která stanovuje rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství a termíny poskytování informací o vyúčtování.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 7. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/