101/21 Zpráva Rady vlády pro informační společnost k eGovernmet Cloudu;T:13.7.2021

Zpráva Rady vlády pro informační společnost k eGovernment Cloudu se zabývá stavem rozvoje eGovernment cloudu v České republice, příčinami tohoto stavu a obsahuje návrhy na přijetí nápravných opatření směřujících k naplnění cílů programu Digitální Česko a jeho implementačních plánů v oblasti eGovernment cloudu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 7. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/