101/20 Návrh vyhlášky o provádění adaptačně-integračních kurzů; T:21.8.2020

V souladu s účinností § 155b zákona o pobytu cizinců budou adaptačně-integrační kurzy spuštěny od 1. ledna roku 2021. Je proto nutné vydat prováděcí právní předpis, který stanoví podrobnosti provádění těchto kurzů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 8. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/