101/19 Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020; T: 20.8.2019

Schválení nařízení vlády je nezbytným předpokladem k zajištění financování podpory elektřiny a podpory tepla z podporovaných zdrojů energie v roce 2020 tak, jak je nastaveno zákonem č. 165/2012 Sb.

Nařízení vlády stanoví pro rok 2020 prostředky na dotaci podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu ve výši 27 mld. Kč. Výše dotace spolu s prostředky, které zaplatí spotřebitelé elektřiny v ceně elektřiny, musí pokrýt nároky plynoucí ze zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/