10/08 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví proces schvalování plastických trhavin

Český báňský úřad předkládá k připomínkám návrh vyhlášky, kterou se stanoví proces schvalování plastických trhavin podle § 22 odst. 13 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.

V zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je v části třetí komplexně upravena otázka výbušnin pro civilní použití. Pro některé aktivity s výbušninami je nutné získat  povolení.  Zákon č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů v § 22 odst. 13 stanoví zákaz nakládání  s neznačkovými plastickými trhavinami. Předmětná vyhláška stanoví postup schvalování plastických trhavin k vymezeným účelům.

Návrh vyhlášky

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Vaše připomínky prosím zasílejte do 8.2.2008.                       pripominkovani@komora.cz

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/