100/17 Návrh nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob; T: 20.7.2017

Jednou z hlavních změn nového návrhu nařízení vlády, na základě kterého má dojít k dosažení cílového stavu, je zvýšení pracovní odměny odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody. Tato změna bude mít dopad na státní rozpočet (na rozpočet Vězeňské služby ČR). Výdaje spojené s tímto návrhem se pak soustředí do dvou hlavních oblastí:

Zaprvé jde o výdaje vyvolané zvýšením základní složky pracovní odměny odsouzených zaměstnaných ve vnitřním provozu či vlastní výrobě, tj. u skupiny vězňů pracujících přímo pro stát. Dle současného stavu zaměstnávání ve vnitřním provozu a vlastní výrobě je předpokládán dopad této legislativní změny na státní rozpočet v rozsahu 45,9 mil. Kč ročně, měsíčně pak 3,8 mil. Kč.

/jak-na-uspesne-tiskove-sdeleni-a-konference-workshop-komora/