100/16 Novela zákona o silniční dopravě; T: 23.5.2016

Cílem předloženého návrhu je úprava licenčního řízení v linkové osobní dopravě, dále prodloužení výjimky z uplatnění některých práv cestujících vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004, změna některých aspektů právní úpravy taxislužby a dílčí změny vyvolané potřebami praxe.

V oblasti licenčního řízení se navrhuje jeho komplexní úprava tak, aby došlo ke zjednodušení řízení a odstranění nadbytečných úkonů. Zároveň dochází ke zpřesnění právní úpravy v otázce posuzování souběhu komerční dopravy s dotovanou dopravou a v otázce provozování dopravy v mimořádných situacích. Návrh rovněž dílčím způsobem zefektivňuje proces schvalování jízdních řádů.

V oblasti úpravy taxislužby se navrhují změny v posuzování spolehlivosti řidiče taxislužby, rozšiřují se stávající možnosti obcí stanovit lokální podmínky pro výkon taxislužby na jejich území, stanovují se základní povinnosti zprostředkovatelům taxislužby a upravují se kontrolní pravomoci při terénních kontrolách.

Dále se navrhuje prodloužení výjimky z uplatnění některých práv cestujících vyplývajících z výše uvedeného nařízení o právech cestujících, a to o maximální možnou dobu, tj. o čtyři roky.

Kromě zákona o silniční dopravě se dílčí změny navrhují rovněž v zákoně o správních poplatcích, kde dochází k drobným upřesněním v osvobození od správních poplatků v reakci na změny v licenčním řízení a dále dílčí změny v zákoně o dráhách, kde se shodně s úpravou v zákoně o silniční dopravě zasahuje do úpravy přepravních kontrol.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/