100/14 NV o stanovení podmínek požární bezpečnosti; T: 16.7.2014

Předmětem novelizace je odstranění pojmové disharmonie mezi zákonnou a prováděcí právní úpravou. Současně odstraňuje aplikační problémy na úseku kontrolní působnosti Hasičského záchranného sboru České republiky.

Související soubory

/jak-na-