100/13 NV o katastru nemovitostí; T: 23.7.2013

Nová vyhláška zasahuje do obsahu katastru nebo do způsobu jeho vedení zpravidla pouze v těch případech, kdy je to vynuceno obsahem nového katastrálního zákona nebo nového občanského zákoníku. Mimo takto vynucené změny jsou zásahy vyhlášky do dosavadního obsahu katastru a způsobu jeho vedení ojedinělé. Změny textu oproti rušené katastrální vyhlášce jsou v těchto případech vyvolány spíše snahou zpřesnit na základě dosavadních zkušeností text prováděcího předpisu, a nikoli snahou měnit základní postupy katastrálních úřadů při vedení a správě katastru.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/