100/10 NV o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství; T: 4.5.2010

V předkládaném materiálu jsou navrhovány následující změny:

a) Prodloužení lhůt pro uplatnění náhrad za nesplnění standardů na 90 kalendářních dní, a to shodně u všech standardů,

b) Navýšení náhrad za nesplnění standardů podle současné úrovně plateb zákazníků za dodaný plyn z důvodu motivace plynárenských společností k včasnému řešení vymezených úkolů a postupů,

c) Rozšíření platnosti standardu kvality plynu i na uskladňování,

d) Ruší se vazba obnovy přepravy, distribuce nebo dodávek plynu na úhradu nákladů spojených s přerušením a obnovením přepravy nebo distribuce plynu,

e) U standardu lhůty pro vyřízení reklamace měření se lhůta pro výměnu měřícího zařízení a zajištění jeho přezkoušení prodlužuje na 90 dnů, neboť dosavadní lhůta se v praxi jevila jako příliš krátká. Úprava pojmů vztahující se k vyhlášce v návaznosti na novelu energetického zákona.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/