100/08 NV-seznam kontaktních míst veřejné správy CZECH POINT; T: 27.6.2008

Vyhláška je předkládána s cílem významně rozšířit síť kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINTů). Dalším důvodem pro předložení návrhu vyhlášky je změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k níž došlo zákonem č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Výše uvedená novela zákona nabývá účinnosti k 1. červenci 2008. Navrhuje se proto, aby vyhláška, kterou se obě zákonná zmocnění naplňují, nabyla účinnosti pokud možno ve stejný den (byť by se na základě přechodného ustanovení obsaženého v čl. XV zákona č. 130/2008 Sb. úřady uvedené ve vyhlášce č. 388/2007 Sb. a č. 13/2008 Sb., které ke dni nabytí účinnosti zákona č. 130/2008 Sb. vydávaly ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, považovaly za kontaktní místa veřejné správy podle § 8a zákona č. 365/2000 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti zákona č. 130/2008 Sb.).

Navrhovaný seznam obecních a zastupitelských úřadů vychází ze stávajícího seznamu obecních a zastupitelských úřadů obsaženého ve vyhlášce č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a v její novele (vyhlášce č. 13/2008 Sb.); vzhledem k tomu je možné zároveň tyto vyhlášky navrhovanou vyhláškou zrušit. Do seznamu se zařazují další obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst, úřady městských částí hlavního města Prahy, které o to projevily zájem, a další zastupitelské úřady České republiky v zahraničí.

Celkové náklady na technické zařízení a provoz u ověřujících subjektů se odhadují, opět v rozmezí prvních tří let, u jednoho ověřujícího subjektu na cca 76 000 Kč. Náklady tedy významně neovlivní rozpočet ověřujících subjektů, přičemž je třeba vzít v úvahu též příjmy ze správních poplatků za vydávání ověřených výstupů.

 

Vyhláška bude mít pozitivní dopady na podnikatelské prostředí České republiky, neboť významně rozšíří počet míst, kde lze získat výpisy z obchodního rejstříku, rejstříku trestů, živnostenského rejstříku i z katastru nemovitostí, což je služba mimo jiné i podnikateli hojně využívaná. Kromě toho se s ohledem na zmíněnou novelu živnostenského zákona prostřednictvím této vyhlášky rozšiřuje počet míst, kde podnikatelé mohou činit podání živnostenskému úřadu.

Návrh vyhlášky obsahuje pouze změny technického charakteru, a proto hodnocení RIA nebylo zpracováno.

 

Odůvodnění

Materiál

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/