100/23 Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti;T:12.7.2023

Předkládaný návrh zákona má posilovat kybernetickou bezpečnost ČR a v mnoha aspektech navazuje na stávající systém. Návrh zákona počítá s rozšířením okruhu orgánů a osob, na který dopadá, sdružuje dosavadní roztříštěnou úpravu několika typů povinných osob do jedné – tzv. poskytovatele regulované služby. Hlavním cílem návrhu zákona je dosáhnout toho, aby důležité organizace zaváděly preventivní kroky k posílení své kybernetické bezpečnosti, a to stanovením povinností zavádět tzv. bezpečnostní opatření. Vedle zavádění bezpečnostních opatření je další významnou povinností poskytovatele hlášení a zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů. Primárním nástrojem pro veškerou komunikaci ze strany poskytovatelů s Úřadem bude Portál NÚKIB jakožto jednotná platforma. Základními principy navrhovaného řešení je maximální automatizace a samoobslužnost platformy vedoucí k redukci administrativní zátěže jak na straně regulovaných organizací, tak na straně Úřadu

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/