100/22 Novela vyhl. č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče;T:7.7.2022

Cílem navrhované právní úpravy je úprava minimálních požadavků na věcné a technické vybavení pracovišť urgentního příjmu a doplnění vyhlášky tak, aby její požadavky byly v souladu s požadavky odborné praxe a dále aby zohledňovaly typovou diferenciaci pracovišť urgentního příjmu dle ustanovení § 113b zákona o zdravotních službách, ve znění účinném od 1. ledna 2022.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 7. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/