100/21 Návrh vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami a o změně některých právních předpisů.T:20.7.2021

V souvislosti s návrhem zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících byly upraveny některé vymezení odborných kvalifikací tak, aby došlo k maximálně možnému sjednocení terminologií, stupňů odborné kvalifikace v elektrotechnice, mezních napěťových hladin apod. Současně byly do nové vyhlášky zapracovány stávající požadavky vyhlášek č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních, (dále jen „vyhláška č. 74/2002 Sb.“) a vyhlášky č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, (dále jen „vyhláška č. 202/1995 Sb.“), které budou vyhláškou zrušeny. Dále jsou vyhláškou odstraněny některé nepřesnosti ve vymezení mezních napěťových hladin, resp. jejich uvedení do souladu s ustanoveními jiných právních předpisů. Vyhláška je nově koncipována také v reakci na mimořádné události, úrazy a poznatky týkající se nových technických řešení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 7. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/