100/19 Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje; T: 26.8.2019

Rozšíření počtu měst v rolích nositelů územních strategií (dosud integrovaných strategií) pro spádové územní aglomerace a změna jejich úlohy z hlediska odpovědnosti za výběr projektů; zajišťování koordinace programů, fondů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise; zrušení Regionálních rad regionů soudržnosti a přechod jejich působnosti, práv a povinností na právního nástupce.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/