100/18 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020-2021; T: 6.9.2018

S ohledem na legislativně náročný, zdlouhavý a složitě predikovatelný proces přípravy dopravních staveb je rozpočet pro rok 2019 koncipován stejně jako pro rok 2018, tedy tak, aby umožňoval v maximální možné míře zajistit flexibilní financování investičních akcí v návaznosti na úspěšné dokončení jejich přípravy, vysoutěžení a uzavření smlouvy na realizaci. Z tohoto důvodu byla do rozpočtu nově zřízena společná investiční globální položka pro státní investory ŘSD a SŽDC, ve které jsou alokovány finanční prostředky pro zajištění postupného financování nově zahajovaných investičních akcí (pro akce s počátkem zahájení od července 2018 – termín sestavování rozpočtu).

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/