10/21 Urychlení realizace strategické dopravní stavby Pražského okruhu; T:8.2.2021

Cílem je zrychlit a zintenzivnit majetkoprávní činnosti v rámci přípravy stavby Pražského okruhu „511 Běchovice – D1“ a související stavby přeložky silnice „I/12 Běchovice – Úvaly“ a tím významně urychlit zahájení vlastní realizace, resp. zprovoznění těchto významných dopravních staveb. Důvodem pro vydání navrhovaného usnesení vlády je zajištění možnosti získávat majetková práva potřebná pro uskutečnění realizace stavby „511 Běchovice – D1“ a stavby přeložky silnice „I/12 Běchovice – Úvaly“ dle zákona č. 416/2009 Sb., a to před nabytím právní moci územních rozhodnutí pro tyto stavby, za účelem dosažení významného urychlení procesu investiční přípravy staveb a jejich zprovoznění.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 2. 2021.