10/18 Návrh ústavního zákona, kterým se mění Ústava České republiky; T: 23.2.2018

Cílem návrhu ústavního zákona je rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu vedle stávající kontroly hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu také na kontrolu hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku, o kterých tak stanoví zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Publikace