1/23 Novela vyhl. č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy;T:16.1.2023

Navrhovanou vyhláškou se doplňují do seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů další položky, které souvisejí s využíváním cloud computingu, se zkušebním provozem informačních systémů veřejné správy a s údaji o tzv. prostředí informačního systému veřejné správy. Dále se nově mimo jiné navrhuje zapisovat položky, které poskytnou informace o zpracování údajů neuvedených v základních registrech a o smlouvách s provozovateli a dodavateli informačních systémů veřejné správy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 1. 2023.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/