1/22 Návrh zákona o požadavcích na přístupnost služeb;T:28.1.2022

Předmětem je částečná transpozice směrnice EP a Rady (EU) 2019/882 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb. Předpisy v oblasti přístupnosti obecně stanoví požadavek, aby vybrané výrobky a služby byly použitelné pro osoby se zdravotním postižením nebo jiným funkčním omezením, ať už trvalým, nebo dočasným (např. senioři nebo těhotné ženy). Vybranými výrobky v působnosti směrnice 2019/882 jsou zejména počítačové systémy, komunikační a mediální koncová zařízení a některé samoobslužné terminály (bankomaty, automaty na lístky a jízdenky apod.). U značné části směrnice 2019/882 je již nyní transpozice zajištěna zákonem č. 90/2016 Sb. (vizte materiál 164/21). Transpozice zbývající části směrnice, která se týká poskytování služeb, bude zajištěna tímto návrhem

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 28. 1. 2022.