1/21 Zpráva o životním prostředí ČR 2019; T:12.1.2021

Pravidelná roční zpráva, která je oficiálním zdrojem informací o životním prostředí v ČR, které jsou využitelné jak pro podporu výkonu státní správy, tak pro informování veřejnosti. Představuje dokument, který umožňuje souhrnný přehled o stavu a vývoji složek životního prostředí a jejich zátěží.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 1. 2021.