1/20 Věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby; T: 20.1.2020

Vymezení činností a služeb, které bude právní úprava pokrývat a které budou poskytovány zdarma jako data vzniklá z veřejných rozpočtů, je jednou z hlavních tezí připravovaného právního předpisu. Výčet by měl zůstat dostatečným způsobem „otevřený“, aby jej bylo možno případně měnit a doplňovat v souvislosti s novými požadavky. Měl by ale v plné míře pokrývat požadavky kladené na ČHMÚ v současnosti, zejména pokud jde o pověření k zajišťování některých činností a služeb vyplývajících z platných zákonných norem. Klíčovým pro rozdělení výstupů z činnosti ČHMÚ, které budou k dispozici zdarma a které budou poskytovány i nadále za úplatu, je nově zřizovaná Národní databáze obsahující data získaná při výkonu nekomerční činnosti ČHMÚ. Tato data budou v Národní databázi zdarma k dispozici. Jakýkoliv subjekt se k těmto výstupům z činnosti ČHMÚ dostane prostřednictvím internetového rozhraní. Naopak nestandardizované produkty a služby, které jsou pro objednatele zpracovávány v rámci soukromoprávních smluvních vztahů, budou pro tyto subjekty zpracovávány a jim poskytovány na základě smluvních ujednání a v souladu s platným ceníkem ČHMÚ. Přílohou materiálu je také tabulka znázorňující základní fungování systému poskytování výstupů z činnosti ČHMÚ.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/