1/19 Novela občanského zákoníku; T: 17.1.2019

Návrh zákona má za cíl napravit dílčí nedostatky v zapracování tří směrnic upravujících spotřebitelské smlouvy (směrnice č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů, směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a směrnice č. 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží) a dále směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/