02/08 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob

Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb. Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách, který zmocňuje v § 34 odst. 1 k vydání této vyhlášky Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Novela vyhlášky je předkládána z důvodu splnění požadavku Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2006/7/ES, článku 13, bodu 2, ze kterého vyplývá povinnost předkládat seznam vod využívaných ke koupání osob Evropské komisi před začátkem rekreační sezóny, obsahující všechny vody určené ke koupání osob. 

Návrh vyhlášky

Odůvodnění

Předkládací zpráva

Vaše připomínky prosím zasílejte do 21.1.2008.                              pripominkovani@komora.cz

        

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/