Ladislav Minčič: K náhradě škody v návaznosti na opatření státu související s koronavirovou epidemií

26.03.2020

Otázka případné náhrady škody v návaznosti na opatření státu související s koronavirovou epidemií je aktuálním tématem pro řadu podnikatelů dotčených těmito opatřeními. Nemyslím si, že by k zásadní změně odpovědnosti státu došlo tím, že před několika dny vláda zvolila jiný postup při odůvodňování svých opatření, když opustila odvozování svých kroků od krizového zákona a nově formálně koná podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Spekuluje se, že důvodem takovéto změny k legitimaci přijímaných opatření může být zájem státu vyvázat se z odpovědnosti výslovně dané krizovým zákonem, zatímco zákon o ochraně veřejného zdraví otázky náhrady škod nijak neupravuje.

Důvod našeho přesvědčení, že odpovědnost sátu zůstává, je dvojí.

Jednak máme za to, že přechod od režimu jednoho zákona k režimu druhého zákona, je-li jeho jediným či přinejmenším hlavním důvodem vyvázat se z odpovědnosti, naráží na zásadu materiální pravdy našeho práva. Klíčový je totiž faktický obsah úkonu, nikoliv jeho pouhé formální znaky – důležité je, že jsme ve faktické krizi, což bylo správně potvrzeno původními normativními kroky, a podstata krizového stavu se nemůže změnit pouhým účelovým přejmenováním jednotlivých opatření vlády.

Druhým důvodem je okolnost, že přechod od zákona speciálně upravujícího mimo jiné náhradu škody, tedy od krizového zákona, k zákonu, který se otázkami náhrady škody explicitně nezaobírá, tedy k zákonu o ochraně veřejného zdraví, je-li skutečně založen na podstatnějších motivech než na pouhém vyhnutí se nechtěným ustanovením prvního zákona, automaticky aktivuje obecně platný zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Pokud by stát smetl věcně odůvodněné požadavky podnikatelů na náhradu škody a podnikatelé by stát žalovali, bude interpretace platných zákonů samozřejmě záležet na soudu, a to včetně toho, zda při případné náhradě škody postupovat první či druhou zákonnou cestou.

Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory České republiky

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/