Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový, s bohatě rozvinutým cestovních ruchem. Průmysl je soustředěn převážně do urbánních oblastí, intenzivní zemědělství do oblasti Polabí. Největší koncentrací cestovního ruchu se vyznačují Krkonoše. Turistickou dominantou se stal Hospital Kuks. Barokní perla kraje láká zejména dobovou lékárnou, cyklem maleb Tanec smrti, či známými sochami Matyáše Bernarda Brauna. V regionu převažuje podle počtu zaměstnanců průmysl zpracovatelský – výroba motorových vozidel, elektrických zařízení, strojírenství, výroba textilií, zdravotnictví a gumárensko-plastikářský sektor. Míra nezaměstnanosti v kraji je dlouhodobě pod úrovní ČR. Kraj patří k nejpřitažlivějších regionům pro život v rámci celé republiky. Podporuje intenzivní rozvoj podnikatelských aktivit, rozvoj služeb a kvalitní nabídku bydlení, je připraven poskytnout maximální podporu při rozvoji investičních aktivit na svém území. Investiční a reinvestiční aktivita v regionu je realizována především v automobilovém průmyslu, textilním průmyslu, ICT a energetice.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/