Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Poslední aktualizace 1. 4. 2020, 17:39 hodin

YouTube kanál Hospodářské komory – videa zhlédněte ZDE

ČEŠTINA/ENGLISH

Výstupy z jednání vlády dne 30. 3. 2020 s dopadem na podnikatelskou obec:

 • Vláda vyslyšela náš požadavek na plošný odklad záloh na silniční daň. V praxi to znamená, že všem poplatníkům bude umožněno uhradit zálohy splatné v dubnu a v červenci až do 15. 10. 2020. U takto zpožděných úhrad budou plošně prominuty všechny úroky z prodlení a z posečkání.
 • Vláda chce podnikatelům umožnit odklad nájmů, pokud jim znemožnila činnost svým nařízením proti šíření COVID-19. Zákonná norma má umožnit odklad splátek nájemného za šest měsíců. Nájemné bude následně možné rozložit do 24 měsíců. Přípravou zákona je pověřen ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček společně s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou.
 • Ministr dopravy Karel Havlíček informoval o záměru odložit výběr mýtného pro kamiony na dálnicích a části silnic první třídy. V tuto chvíli by se mělo jednat o odklad plateb o 3 měsíce. Technické podrobnosti zatím nejsou známy, budeme je pro vás zjišťovat.

Výstupy z jednání vlády dne 31. března 2020 s dopadem na podnikatelskou obec:

 • Vláda schválila návrh zákona, který má prostřednictvím jednorázového kompenzačního bonusu zmírnit dopady událostí souvisejících s koronavirem na OSVČ, jejichž činnost byla v důsledku těchto událostí utlumena. Kompenzační bonus bude poskytován ve výši 25 tisíc Kč za období od 12. 3. do 30. 4. 2020. Více informací naleznete zde.
 • Vláda změnila cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus upravující státní příspěvek zaměstnavatelům vyplácejícím náhrady mezd zaměstnancům na překážkách v souvislosti s koronavirem a stanovila principy správy tohoto příspěvku, který bude vyplácet Úřad práce. Program se člení do 2 režimů, první se týká překážek, které nesouvisí s vůlí zaměstnavatele, ale s rozhodnutím lékařské autority nebo vlády, druhý režim souvisí s vlastním rozhodnutím zaměstnavatele.  V rámci prvního bude příspěvek ve výši 80 % nákladů zaměstnavatele spojených s náhradou mzdy, maximálně 39 tisíc Kč, v rámci druhého režimu ve výši 60 % superhrubé mzdy. Zároveň vláda avizovala, že v nejbližších dnech přijde ještě s třetím, zvláštním režimem kompenzací pro provozy, které se nemohou zastavit.

Konkrétní parametry pro podporu podnikatelů, které po jednání ze dne 31. 3. 2020 představila vláda, v mnohém odráží požadavky podnikatelů a Hospodářské komory. Firmy tak mj. konečně dostávají do ruky finální podobu programu Antivirus, který ministerstvo práce a sociálních věcí přeskupilo do dvou základních režimů. Těší nás, že poté, co podnikatelé téměř 14 dní netrpělivě čekali na detaily ohledně kurzarbeitu, vláda konečně sdělila jasné stanovisko, a firmy tak alespoň rámcově mohou připravovat finanční plány pro další týdny a měsíce. Více v komentáři prezidenta Hospodářské komory Vladimíra zde.

V reakci na metodiku k programu Antivirus schválenou 31. 3. 2020 – podpora zaměstnanosti jsme pro vás urychleně zpracovali praktické informace – Jak a kde žádat, kdo bude mít nárok na podporu zde.

 • Vláda schválila návrh balíčku změn zákonů v působnosti ministerstva spravedlnosti. Návrh zahrnuje moratorium do 31. 8. 2020 na podávání insolvenčních návrhů na firmy v potížích v důsledku epidemie, ani podnikatelé v přechodných potížích nebudou mít povinnost podat na sebe insolvenční návrh. Budou zmírněny procedury reorganizace. Umožní se prominout zmeškané lhůty v soudních řízeních. Bude možné rozhodování statutárních orgánů společností s využitím internetu a jiných technických prostředků i v případech, kdy to neupravují platné stanovy.
 • Jednotlivé vládní kroky budeme nadále monitorovat a informovat vás o možnostech využití.

Rádi bychom vás upozornili, že termín pro zahájení příjmu žádostí programu ČMZRB COVID II je stanoven na 2. 4. 2020. Vzhledem k nízké alokaci finančních prostředků a očekávanému velkému zájmu vám doporučujeme si pečlivě předem prostudovat veškeré náležitosti, abyste mohli svou žádost rychle podat. V této souvislosti jsme pro vás připravili souhrnnou informaci, která vám k tomu pomůže.

Hospodářská komora aktivně nabízí spolupráci zaměstnavatelům nad celostátním projektem Zachraň práci! Cílem tohoto projektu je maximální snížení rizika propouštění zaměstnanců. Naopak nabízíme možnost sdílení pracovních kapacit dle §43a zákoníku práce přidělením k jinému zaměstnavateli. První poptávky a nabídky zaměstnavatelů začnou poradenští dispečeři přijímat dne 31. 3. 2020 na bezplatné lince 800 222 121. Podrobnější informace o projektu Hospodářské komory jsou dispozici na našich webových stránkách či například v této tiskové zprávě.

Hospodářská komora rovněž přichází s pomocnou aktivitou podnikatelské veřejnosti v době, kdy všichni společně čelíme zcela neobvyklé situaci, která již má a ještě bude mít velké dopady do ekonomické situace nás i našich obchodních partnerů. Vedle důležité podpory státu je potřeba udržet transparentní podnikatelské prostředí, které umožní snižovat nebezpečnou druhotnou platební neschopnost. V této souvislosti nabízí Hospodářská komora ve spolupráci s firmou CRIF – Czech Credit Bureau – Monitoring Cribis umožňující sledování ekonomické situace u všech vašich odběratelů a dalších obchodních partnerů zdarma po dobu 2 měsíců. Tento monitoring vašeho zákaznického portfolia je zaměřen na právnické osoby a fyzické osoby podnikatele registrované na území České a Slovenské republiky. Bližší informace naleznete zde.

31. 3. 2020 jsme na webových stránkách umístili tiskovou zprávu Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP, ve které můžete nalézt komentář k zahájení programu Antivirus.

Připomínáme, že Deník zpracovává příběhy živnostníků postižených současnou krizí a také jim pomáhá ve spolupráci s Hospodářskou komorou zodpovídat vaše dotazy, čtěte zde.

Ve spolupráci se společností Wolters Kluwer jsme v rámci služby Vzorné právo zpřístupnily vybrané vzory smluv a jiných právních dokumentů. To vše zdarma a exklusivně pro členy Hospodářské komory. Více informací naleznete v tomto dopise. Služba je dostupná od 31. 3. 2020 skrze Právní elektronický systém (PES) https://pespropodnikatele.cz/ nebo přímo na adrese https://www.vzornepravo.cz/hkcr.

Pro všechny z vás, kteří zvažují s ohledem na současné okolnosti přerušení živnosti, jsme shromáždili na webu věnovanému Právnímu elektronickému systému potřebné informace k tomuto kroku – více zde.

Vzhledem k velkému množství dotazů k Certifikátu o zásahu vyšší moci zveřejňujeme aktualizované informace zde. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku.

Hospodářská komora rovněž intenzivně komunikuje se svými regionálními komorami i živnostenskými společenstvy. Společně tak analyzujeme negativní dopady pro podnikatele a sumarizujeme návrhy možných kompenzačních řešení. Ty využíváme při dalších jednáních s příslušnými orgány státu.

Sledujte vývoj událostí den po dni.

 

 

Informační linka Ministerstva dopravy k mimořádným opatřením v mezinárodní dopravě

pro česky mluvící:

225 131 810

pro anglicky mluvící:

225 131 820

 

Informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu pro živnostníky a podnikatele

224 854 444

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Omlouváme se za případné delší čekání na odpověď. Momentální počet otázek je nad kapacity našeho týmu. Odpovíme, co nejdříve to bude možné. Děkujeme za trpělivost.

Na vaše dotazy odpovídáme ve spolupráci s partnery:

            
#SpoluToZvladneme

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Opatření vlády a doporučený postup Hospodářské komory pro podnikatele

Základní přehled opatření jsme čerpali ze stránek BusinessInfo.cz.

Fyzická osoba FO
Právnická osoba PO
OpatřeníProgramVysvětleníPostupProsazeno HK ČR / v koordinaci s HK ČR
PO/FOBezúročný úvěr ČMZRB (500 tis. až 15. mil Kč)COVID IÚvěry na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob a na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.)
Úvěry ve výši od 500 tis. do 15. mil Kč, až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. Splatnost až 2 roky, odklad splátek až 12 měsíců.
Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020.
Vyplnit žádost na ZDE.
PO/FOBezúročný úvěr komerčních bank se zárukou ČMZRBCOVID IIÚvěry na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob a na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.)
Úvěry ve výši od 10 tis. Kč do 15 mil. Kč, až do výše 80 % způsobilých výdajů projektu. Splatnost až 2 roky, odklad splátek až 12 měsíců. Bez úroku a bez poplatků.
Obecné podmínky pro podávání žádostí budou upřesněny na www.cmzrb.cz a speciální požadavky bude zřejmě žadatel řešit při komunikaci se svou bankou.
PO/FODotace na výrobu zdravotnických prostředků pro boj s COVID 19Technologie COVID 19Dotace na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření.
Finanční podpora bude poskytnuta malým a středním podnikům, které:
1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků;
2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty; nebo
3) za tímto účelem přemění svou výrobní linku
Výše podpory je 250 tis. Kč až 20 mil. Kč, míra podpory 50 %. Vztahuje se na celou ČR mimo NUTS2 Praha.
Žádosti bude možné podávat od 27. 4. 2020 a výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020. Podrobnosti budou zveřejňovány na www.agentura-api.org.
PO/FOPodpora vyvinutí nových řešení pro COVID-19Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19Podpora státu při pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena nebo dojde k výraznému navýšení kapacity. Pouze pokud nelze financovat finančními nástroji.
Podpora vybraných neinvestičních výdajů na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe.
Popora vybraných neinvestičních výdajů na vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19.
Maximální výše podpory 5 mil. Kč (dle výzvy).
Příjem žádostí bude zahájen v týdnu od 30. 3. 2020. Podrobnosti budou zveřejňovány na www.mpo.cz.
PO/FOProdloužení termínů výzev OP PIKOP PIKProdloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020, a to o 30 dní.Žádost o dotaci můžete podat až do 30. 4. 2020 bez jakýchkoliv sankcí či znevýhodnění.
PO/FOPosunutí termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daněLiberační daňový balíček I.Poplatníci mohou toto přiznání podat nejpozději do 1. 7. 2020 místo do 1. 4. 2020.Přiznání můžete podat bez jakékoliv sankce a žádosti kdykoliv do 1. 7. 2020.
PO/FOOdpuštění sankcí v případě prodleníLiberační daňový balíček I.U žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.Když podáte žádost, nemusíte už platit 400 Kč.
PO/FOOdpouštění správních poplatkůLiberační daňový balíček I.V případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.Když podáte žádost, nemusíte už platit 400 Kč.
PO/FOPosunutí termínu kontrolního hlášení k DPHLiberační daňový balíček I.Daňoví poplatníci dále nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH. Pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny automatickým prominutím, popřípadě individuální žádostí.Kontrolní hlášení můžete bez postihu podat až do 31. 7. 2020
Bez výzvy správce daně budou automaticky prominuty pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v hodnotě 1.000 Kč vzniklé za období od 1. března do 31. července 2020. Týká se pokut v situacích, kdy podnikatel některé kontrolní hlášení nestihne podat v zákonné lhůtě, a tedy ho podá dodatečně, ale ještě před tím, než jej k tomu vyzve FÚ.
PO/FOProminutí zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osobLiberační daňový balíček II.Podnikatelé nemusí platit červnovou zálohu na daň z příjmů fyzických a právnických osob.O prominutí zálohy splatné 15. 6. 2020 nemusíte žádat, prostě ji neuhradíte.
PO/FOOdsunutí další vlny EETLiberační daňový balíček II.V další vlně EET se bude pokračovat až za 3 měsíce po ukončení trvání nouzového stavu.Od 12. 3. 2020 je přerušena povinnost elektronicky evidovat tržby a ani zatím neodstartuje poslední vlna EET.
PO/FOZpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i POLiberační daňový balíček II.Zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020 pro zdaňovací období let 2018 a 2019.Pokud podnikatel podá přiznání za rok 2020 vedoucí k vyměření daňové ztráty, bude moci podat dodatečné daňové přiznání za rok 2019, ve kterém tuto ztrátu uplatní. Podle velikosti ztráty buď ve výsledku nebude muset v plné výši doplácet odloženou daň za rok 2019 (když o odklad úspěšně požádal), anebo dokonce na žádost dostane přeplatek na dříve uhrazené dani z příjmů. Bude upřesněno.
PO/FOStátní příspěvky zaměstnavatelům na vyplácené náhrady mezd při překážkách v práci - nucené omezení provozu a karanténaAntivirusRežim A:
V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku; v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.
Žádosti mohou být podávány od 6. 4. 2020 elektronicky na Úřad práce ČR. Poté bude elektronicky uzavřena dohoda zaměstnavatele s Úřadem práce ČR. Po uzávěrce mezd a evidence docházky za příslušný měsíc (možno již za březen, počínajíc dnem vyhlášení nouzového stavu 12. 3. 2020), vyplacení náhrad zaměstnancům a řádném odvodu pojistného zaměstnavatel vyplní a odešle na Úřad práce ČR zvláštní elektronický formulář s individuálními údaji zaměstnanců na překážkách, pro které bude požadovat státní příspěvek. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV www.mpsv.cz.
PO/FOStátní příspěvky zaměstnavatelům na vyplácené náhrady mezd při překážkách v práci - související hospodářské potížeAntivirusRežim B:
Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.
Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku.
Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.
Žádosti mohou být podávány od 6. 4. 2020 elektronicky na Úřad práce ČR. Poté bude elektronicky uzavřena dohoda zaměstnavatele s Úřadem práce ČR. Po uzávěrce mezd a evidence docházky za příslušný měsíc (možno již za březen, počínajíc dnem vyhlášení nouzového stavu 12. 3. 2020), vyplacení náhrad zaměstnancům a řádném odvodu pojistného zaměstnavatel vyplní a odešle na Úřad práce ČR zvláštní elektronický formulář s individuálními údaji zaměstnanců na překážkách, pro které bude požadovat státní příspěvek. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV www.mpsv.cz.
PO/FOProdloužení doby ošetřovného (OČR) pro zaměstnance---Bude umožněno čerpat OČR zaměstnancům po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a nárok bude i zpětně.Pokud máte požádáno o ošetřovné, bude Vám vypláceno bez speciální žádosti po celou zmíněnou dobu, a to i zpětně.
PODotace na zavedení organizačních a procesních inovací v souvislosti s riziky onemocnění Covid 19.The Country for The Future – Podprogram 3 – Inovace do praxe50% dotace na náklady spojené přímo se zavedením Inovace dle GBER, čl. 28 a 29 (osobní náklady, odpisy, další přímé náklady, režie atd.). Navíc do výše 25% rozpočtu je možné využít de minimis na náklady související s projektem, nicméně nespadající pod GBER (příprava žádosti, drobné investice, marketing atd.)Vyplnění žádosti ZDE.
FO"Ošetřovné" i pro OSVČ---Výše dotace je stanovena na 424 Kč za den a bude možné jí čerpat po celou dobu platnosti mimořádných opatření.
Dotaci bude moci čerpat OSVČ, která pečuje o dítě mladší 13 let (rozhodným je den třináctých narozenin dítěte), které navštěvuje školu či jiné zařízení, které bylo uzavřeno kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě nečerpá dotaci nebo jiný příspěvek jiná osoba.
Dotace je určena také pro OSVČ, které pečují o nezaopatřené dítě mladší 26 let do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
Dotaci může čerpat OSVČ, která pečuje o osobu zdravotně postiženou, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.
Možno žádat od 1. 4. 2020 u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.
Formuláře a podrobnosti zveřejní MPO na www.mpo.cz
K žádosti bude třeba přiložit čestné prohlášení o tom, že žadatel:
1) po dobu čerpání dotace je OSVČ na hlavní činnost,
2) je registrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě,
3) je malým a středním podnikatelem a
4) nemá nedoplatky vůči finančnímu úřadu, ČSSZ a zdravotní pojišťovně.
FOOdpuštění plateb záloh na sociální pojištění---Zálohy na sociální pojistné pro období březen až srpen jsou plošně odpuštěny. Pokud již OSVČ zaplatila zálohu za březen, započítá se jí jako záloha za září.
Pokud OSVČ platí zálohy ve vyšší výměře než minimální, doplatí rozdíl podle skutečných příjmů a výdajů, které bude mít v roce 2020 v rámci doplatku pojistného za rok 2020 (až v roce 2021).
Pro účely důchodového pojištění se zálohy za období březen až srpen 2020 považují jako zaplacené.
Období březen až srpen 2020 se pro výpočet důchodu považuje za vyloučenou dobu, to znamená, že neplacení záloh nebude mít vliv na výši budoucího důchodu.
Za březen až srpen nemusíte platit zálohy na sociální pojištění (doporučujeme zrušit si případný trvalý příkaz v bance). A až budete příští rok počítat pojistné za celý letošní rok, bude Vám automaticky sníženo o částku rovnou 6 minimálním měsíčním zálohám.
FOOdpuštění plateb záloh na zdravotní pojištění---Jsou odpuštěny zálohy pro období březen až srpen 2020 v minimální výši (pro hlavní činnosti je to 2352 Kč měsíčně). Pokud OSVČ již zaplatila zálohu za březen, započítá se jí tato platba jako záloha za září.
OSVČ, které platí zálohy ve vyšší výměře než minimální, mohou doplatit rozdíl mezi minimální a skutečnou výměrou zálohy až v rámci doplatku pojistného za rok 2020 (tedy až v roce 2021).
Lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ je prodloužena až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ podá přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 do 3. 8. 2020 a nejpozději do 8 dnů kdy podala přehleduhradí i doplatek pojistného, bude jí prominuto penále, které by jinak musela zaplatit za opožděnou platbu.
Za březen až srpen nemusíte platit zálohy na zdravotní pojištění (doporučujeme zrušit si případný trvalý příkaz v bance). A až budete příští rok počítat pojistné za celý letošní rok, bude Vám automaticky sníženo o částku rovnou 6 minimálním měsíčním zálohám.
FO15 000 Kč měsíčně pro OSVČ---OSVČ s podnikáním na hlavní činnost, které musely uzavřít své provozovny či jim byla znemožněna činnost v souvislosti s opatřením vlády, budou měsíčně dostávat finanční podporu po celou dobu trvání opatření.Bude upřesněno
PO/FOZrušení daně z nabytí nemovitých věcí---Má být zrušena daň ve výši 4 % z celkové kupní ceny.Bude upřesněno
PO/FOOdklad silniční daně---Zálohy na silniční daň splatné v dubnu a v červenci budou moci být uhrazeny až do 15. 10. 2020. Budou přitom plošně prominuty všechny úroky z prodlení a z posečkání.Bude upřesněno
PO/FOOdklad výběru mýtného---Faktury za platbu mýta pro kamiony by mělo být možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to u vozidel v režimu následného placení (na fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020.Bude upřesněno
PO/FOZměny v insolvenčním právu---Změny reagují na obtížnou situaci řady dlužníkůBude upřesněno

Aktualizace tabulky 31. 3. 2020, 21:00 hod.

 

20 požadavků Hospodářské komory pro podnikatele

 1. Státní kompenzace úroků a pokut placených bankám. Pokud se OSVČ zpozdí se splátkou úvěru bance, stát jí má polovinu úroku z prodlení a/nebo smluvní pokuty kompenzovat.
 2. Státní kompenzace úroků a pokut dodavatelům energie a síťových služeb. Pokud se OSVČ zpozdí při placení účtů za energie a další vstupy od síťových dodavatelů a finanční situace příslušného dodavatele neumožňuje vstřícnější přístup k odběratelům, má stát OSVČ kompenzovat polovinu úroku z prodlení a/nebo smluvní pokuty.
 3. Zvýšit individuální strop státního příspěvku pro kompenzaci zaměstnavatelů, vyplácejících náhradu mezd zaměstnancům na překážkách v práci. Stávající mzda 31 tisíc Kč, ze které se počítají limity pro jednotlivé typy překážek, je pro mnoho firem neadekvátně nízká.
 4. Laciné/bezúročné půjčky. Je třeba, aby stát zajistil přístup podnikatelů k laciným/bezúročným půjčkám v jednotlivých komerčních bankách, a to včetně malých provozních půjček.
 5. Shovívavost bank s dlužníky. Žádáme banky a pojišťovny, aby prokazovaly schovívavost a vstřícný přístup k dlužníkům.
 6. Odklad pojistného bez penalizace. Zaměstnavatelům by měl stát umožnit zaplatit pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění minimálně o 3 měsíce později, a to bez jakýchkoliv sankcí či úroků. Týká se pojistného odváděného zaměstnavateli „za sebe“.
 7. Úplné prominutí pojistného na sociální zabezpečení odváděného samotným zaměstnavatelem za měsíc březen (zatím). Týká se zaměstnavatelů, kteří museli uzavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády, netýká se pojistného sraženého z mezd zaměstnanců.
 8. Úplné prominutí DPH za měsíc březen (zatím). Týká se zaměstnavatelů, kteří museli uzavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády.
 9. Urychlit vrácení nadměrných odpočtů na DPH. Z hlediska cash flow významné zejména pro exportéry.
 10. Zavést režim placení DPH z uhrazených faktur. MF by mělo využít prostor daný evropskými směrnicemi a urychleně připravit novelu zákona o DPH, která by prozatím dočasně zavedla alespoň pro některá plnění tzv. hotovostní princip odvádění daně. Řada zejména malých firem dostává do finančních problémů, když má zaplatit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno.
 11. Příspěvek OSVČ, případně i jednatelům a statutárním zástupcům společností alespoň za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané provozovny. Jako doplnění již schváleného mechanizmu náhrad mezd zaměstnancům a kompenzací těchto náhrad zaměstnavatelům.
 12. Plošné zrušení záloh daně z příjmů. Stát musí umožnit plošné zrušení záloh daně z příjmů, a to nejenom těch splatných v červnovém termínu.
 13. Plošný odklad záloh na silniční daň. Odložit zálohy za 1., 2. a 3. čtvrtletí na listopad 2020. Zvážit dočasné snížení sazeb daně na minimum stanovené evropskou směrnicí.
 14. Odklad a promíjení místních poplatků. Vyzýváme obce, aby podnikatelům odkládaly a promíjely místní poplatky.
 15. Alespoň částečné prominutí daně z příjmů firmám produkujícím potřebné ochranné, zdravotnické, farmaceutické, hygienické, resp. desinfekční prostředky, pokud v přiměřeně krátké době a v přiměřeném objemu zajistí produkci těchto prostředků a budou je realizovat za nákladové ceny. Alternativně umožnit takovým producentům po dobu nouze poskytovat zboží bez DPH se zachováním nároku na odpočet DPH v plné výši.
 16. Nižší DPH pro ubytovací služby. Žádáme, aby byly ubytovací služby s co nejrychlejší platností přesunuty do snížené sazby DPH (ze současných 15 % na 10 %).
 17. Odklad a promíjení nájmů placených obcím. Vyzýváme obce, aby přistoupily k promíjení nájmů a sankcí za zpožděné splácení těchto nájmů ze strany podnikatelů. Apelujeme též na shovívavost soukromých pronajímatelů vůči nájemcům-podnikatelům.
 18. Státní kompenzaci náhrad mezd vyplácených zaměstnancům na překážkách v práci poskytovat přednostně tak, že zaměstnavatelům budou o kompenzovanou částku snižovány měsíční odvody pojistného na sociální zabezpečení. Týká se těch měsíců, ve kterých nebudou odvody prominuty nebo odloženy.
 19. Umožnit operativně a jednoduše všem živnostníkům zřídit si datovou schránku pro elektronickou komunikaci se státními orgány a dalšími institucemi.
 20. Dočasně umožnit živnostníkům, kteří nemají datovou schránku ani elektronický podpis, jednoduchou elektronickou komunikaci s vybranými státními orgány. Týká se např. oznámení o přerušení živnosti elektronickou poštou s pozdějším osobním potvrzením na živnostenském úřadě.

 

Vzory nejaktuálnějších žádostí ke stažení

Níže naleznete ke stažení vzory dvou nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Vzory zpracovali daňoví poradci a právníci krizového týmu poradenské skupiny KODAP. Fakticky jde o pomůcku, obsahující přímo použitelné prvky žádosti (normální text), pokyny k vyplnění (zažlucený text) a možné nastínění individuálních údajů do žádosti (kurzíva). Tedy nestačí jen doplnit jméno, resp. název firmy a částku; žádost je třeba dotvořit podle individuálních poměrů podnikatele. Sledujte také informační servis poradenské skupiny KODAP, kde jsou průběžně aktualizovány užitečné související informace.

Třetím vzorem je čestné prohlášení, které dočasně nahrazuje zdravotní průkaz a posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání. Formulář, jež připravil server BusinessInfo.cz, je časově omezený délkou trvání vyhlášeného nouzové stavu.

Další vzory budeme přidávat.

Žádost-vzor-posečkání

Žádost-vzor-zrušení zálohy

Čestné prohlášení-vzor-dočasně nahrazující zdravotní průkaz a zdravotní způsobilost

 

Finanční pomoc, daně a pojištění

Kde žádat o finanční pomoc?

Podnikatelé, na které negativně dopadají současné ekonomické problémy spojené s koronavirem, mohou využít nabídky služeb státu. Konkrétně Českomoravské záruční a rozvojové banky. A to např. ve formě zvýhodněných úvěrů pro firmy nebo záruk pro financování provozu nebo projektů.

Pro firmy zasažené koronavirem pak ČMZRB od 16. 3. 2020 nabízí bezúročný úvěr pro podnikatele COVID  a to v rozmezí  od 500 tis. Kč do 15 mil. Kč. Klíčové body postupu poskytování zvýhodněného úvěru COVID a nejčastější otázky a odpovědi najdete ZDE. Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČMZRB výhradně prostřednictvím E-Podatelny. Příjem žádostí byl k 20. 3. 2020 dočasně pozastaven.

30. 3. 2020 vyhlásila ČMZRB spolu s MPO program COVID II. Živnostníkům, tedy OSVČ, i malým a středním podnikům bude ručit za úvěry u komerčních bank a také jim přispěje až milion korun na úhradu úroků. Program je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO. Komerční banky jsou na program COVID II připraveny. Příjem žádostí do tohoto programu startuje 2. 4. 2020. Vzhledem k nízké alokaci finančních prostředků a očekávanému velkému zájmu doporučujeme si pečlivě předem prostudovat veškeré náležitosti, abyste mohli svou žádost rychle podat. V této souvislosti jsme pro vás připravili souhrnnou informaci, která vám k tomu pomůže.

Daňové otázky

Detailnější informace k daním lze nalézt na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy ČR. Problematika úlev na pojistném však není (doposud) centralizovaně řešena. Plátci pojistného musí podávat vždy individuální žádosti o změnu záloh na pojistné, žádosti o placení pojistného a penále ve splátkách a v případě pojistného na zdravotní pojištění také žádosti o prominutí penále – podrobnosti lze nalézt na stránkách ČSSZ https://www.cssz.cz/ a konkrétní zdravotní pojišťovny.

Pokud jde o pojistné,

 • HK ČR usiluje v případě OSVČ o větší synchronizaci termínu podání přehledů o příjmech a výdajích s novou možností podávat později přiznání k dani z příjmů, danou novým rozhodnutím ministryně financí, a to včetně prominutí penále z případného doplatku pojistného. Nedává totiž velký smysl, aby živnostník podával přehled o příjmech a výdajích a doplácel pojistné v květnu, když daňové přiznání může podat a daň z příjmů zaplatit až v červenci.
 • V případě zaměstnavatelů odvádějících měsíční pojistné požaduje HK ČR ministerstva a vládu o nalezení řešení, které by zajistilo prominutí penále z odloženého (splátkovaného) pojistného. Jednou z možností by bylo i urychlené přijetí mimořádné novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení v režimu legislativní nouze společně s návrhem zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, kterým chce MPSV operativně doplnit stávající institut ošetřovného. Novela by v této mimořádné situaci mohla zavést možnost prominutí penále i zpětně (retroaktivně).

Posečkání úhrady daně

Liberační balíček Ministerstva financí

EGAP připravil balíček opatření pro exportéry zasažené pandemií onemocnění COVID-19

Exportní garanční a pojišťovací společnost pro usnadnění sjednání pojištění připravila balíček opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce. Záměrem balíčku je omezit firmám rizika, zrychlit cash flow a zvýšit pro ně stěžejní dostupnost úvěrů. Podrobné informace naleznete ZDE.

 

Publikace