Elektronická kondolenční kniha Petra Kužela

S hlubokým smutkem a lítostí oznamujeme, že 30. ledna 2021 zemřel ve věku 58 let bývalý prezident Hospodářské komory a dlouholetý člen jejího představenstva Petr Kužel.

Nečekaný a náhlý odchod Petra Kužela je ztrátou nejen pro jeho rodinu, ale také pro celou podnikatelskou veřejnost, kterou po dvě funkční období úspěšně reprezentoval na postu prezidenta Hospodářské komory.

Petr Kužel působil v Hospodářské komoře už od počátku její novodobé historie v roce 1993. Od roku 1994 zasedal v jejím představenstvu a funkci prezidenta Hospodářské komory zastával mezi lety 2008 a 2014.

Podnikatelská i nepodnikatelská veřejnost se bude moci symbolicky s Petrem Kuželem rozloučit zápisem do kondolenční knihy, která bude od pondělí 1. února po dobu jednoho týdne od 10 do 16 hodin umístěna v sídle Hospodářské komory ve 4. patře pražského Florentina (recepce A). Zde níže můžete taktéž vkládat své kondolence a vyjádřit soustrast s pozůstalými. 

Hospodářská komora tímto vyjadřuje hlubokou a upřímnou soustrast rodině a blízkým Petra Kužela. Čest jeho památce.

Záznam online smutečního setkání, 8. 2. 2021

 

Prostřednictvím této kondolenční knihy můžete vyjádřit vaši soustrast s pozůstalými

Nečekaný odchod Petra Kužela nás všechny na Hospodářské komoře nesmírně zarmoutil. Petr byl členem vedení HK ČR téměř 20 let a po dvě období byl jejím prezidentem. Pro HK ČR vykonal mnoho, navíc si ho všichni pamatujeme jako veselého, příjemného člověka. Bude nám chybět.

Čest jeho památce!

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR, 1. 2. 2021

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/