Komory diskutovaly integraci uprchlíků

29.01.2016

Zástupci komor z Evropské unie i mimo ni se tento týden dohodli na vytvoření akčního plánu pro integraci uprchlíků. Azylantům je potřeba pomoci, zajistit jejich základní potřeby, ale také připravit je na případný budoucí život v Evropské unii. Přístup v pomoci se mění s ohledem na to, zda uprchlíci danou zemí pouze prochází či zda se jedná o zemi destinace. Komory budou uprchlíky vzdělávat a školit v odborných znalostech.

 
Azylanti v EU
V loňském roce do Evropské unie přišlo přes milion lidí, kteří nedobrovolně opustili svou rodnou zem, a lze očekávat, že v letošním roce bude tento trend pokračovat. Do Evropské unie by letos mělo přijít přes milion a půl uprchlíků. Většina z nich směřuje do Německa s vidinou pracovního místa, čímž by azylanti mohli přispět k růstu německého HDP. Evropská komise dokonce odhadla, že německé HDP díky uprchlíkům poroste o 0,43 procent v roce 2016 a o 0,56 procent v roce 2017.
 
Příprava na budoucí povolání v EU
Destinaci si uprchlíci vybírají s očekáváním, že jim daná země dokáže nabídnout pracovní místo. Uprchlíci by tak mohli být v řadě zemí řešením pro nedostatek pracovníků v některých oborech. V tomto ohledu je důležitá kvalitní a rychlá průprava azylantů. Zástupci celoevropské sítě komor EUROCHAMBRES, jíž je Hospodářská komora ČR členem, se na svém setkání 27. ledna shodli, že je potřeba v jednotlivých fázích identifikovat soubor znalostí, kterých se uprchlíkům nedostává a zároveň zhodnotit znalosti a kvalifikace, které již uprchlíci mají. Mimo odborné kvalifikace musíme uprchlíky seznámit s kulturními rozdíly a naučit je jazyk zvolené destinace. Pokud se podaří nastavit adekvátní systém, je šance, že určité procento přicházejících osob ze třetích zemí pomůže obsadit nabízené pracovní pozice v Evropské unii, které se dlouhodobě nedaří obsadit. Takový koncept vyžaduje evropský přístup, neboť je nutné předpokládat mobilitu azylantů na území Evropské unie.  
 
Pomoci musíme i za hranicemi
Pomocnou ruku uprchlíkům je potřeba podat již od počátku, kdy překročí hranice Evropské unie. Jak ale na jednání upozornili zástupci komor ze třetích zemí jako Turecko nebo Srbsko, pomoc transitních zemí je neméně důležitá. Pro řadu azylantů zůstává Turecko zemí destinace, případně se jí stává, když některé evropské země uprchlíky vrací do transitních zemí. Z těchto důvodů se turecká vláda rozhodla udělit syrským azylantům trvalé pracovní povolení a umožnit jim rychlou integraci na pracovní trh.
 
Německá a rakouská komora již školí
Komory ale na spuštění celoevropské akce nečekají a mnoho z nich realizuje vlastní iniciativy. Rakouská a německá komora realizují celou řadu školení pro uprchlíky. Například rakouská obchodní komora realizuje projekt na přípravu imigrantů pro zaměstnání v sektoru turismu. Podpůrné programy komor nejsou ale zaměřené pouze na získání dostatečných znalostí a dovedností pro zaměstnání, pomáhají také s přípravou vlastního podnikání.
Pozadu nezůstává ani Hospodářská komora České republiky, která zřídila speciální fond na podporu dalšího vzdělávání mladých lidí z azylantských rodin a pro vyhledání pracovního místa v České republice.
 
Pro účely nově vzniklého fondu pro uprchlíky byl zřízen zvláštní účet vedený u Československé obchodní banky, a.s. – číslo účtu 272846157/0300.