Komorový barometr – jaro 2023

Hospodářská komora ČR vedla v období od 13. do 30. 1. 2023 pravidelné šetření s názvem „Komorový barometr“. Cílem šetření bylo získat od členů HK ČR informace o jejich aktuální ekonomické situaci a očekáváních pro nejbližší období. Celkem na anketu odpovědělo 419 respondentů, mezi kterými jsou zástupci mikro, malých, středních, ale i velkých firem působících v různých odvětvích ekonomiky napříč všemi kraji České republiky.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/