Začleňování živnostenských společenstev

Živnostenská společenstva (sdružení, svazy, cechy, asociace apod.) mohou zažádat o začlenění do Hospodářské komory České republiky. Stávají se tak složkou HK ČR (tedy ne členem HK ČR) a získávají v organizační struktuře HK ČR stejné postavení jako okresní nebo regionální komory. Podmínky pro začlenění jsou určeny tzv. Pravidly pro začleňování živnostenských společenstev do HK ČR. O začlenění rozhoduje Představenstvo HK ČR.

Společenstvo, které má zájem se začlenit do struktur HK ČR, musí zejména splnit tyto podmínky:

  • Členskou základnu zájemce musí tvořit převážně podnikatelské subjekty (právnické či fyzické osoby)
  • Před vstupem do HK ČR musí být společenstvo činné alespoň jeden rok

Další podmínky naleznete v Pravidlech, která jsou k dispozici ke stažení.

V případě zájmu o začlenění do Hospodářské komory České republiky vyplňte Žádost o začlenění do HK ČR a zašlete na vnitrnikomunikace@komora.cz.

K žádosti je třeba také doložit:

  • Výpis z veřejného rejstříku
  • Kopie stanov právnické osoby
  • Zápis z jednání orgánu právnické osoby, který schválil začlenění do HK ČR
  • Aktuální seznam členů dle krajů ČR ( ve formátu IČ, název firmy, adresa, kraj, okres )
  • Doložit informaci o dalších subjektech reprezentujících stejné, blízké nebo příbuzné obory podnikání svých členů

Barbora Svobodová

tajemník Profesních unií
266 721 445 / 724 613 962
svobodovab@komora.cz

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora