Autorizace živnostenských společenstev

Chtěli byste být v kontaktu se státní správou? Mohli byste veřejně zastupovat svůj obor? Zažádejte si o autorizaci. Autorizace HK ČR je nejenom pro státní správu garancí, že Vaše společenstvo reprezentuje širokou základnu podnikatelů a je leaderem ve Vašem oboru. Státní správa se může na Vás obracet při vytváření zákonů a norem nebo přímo na Vaše odborníky.

Jak se autorizovat?

Je to snadné. Každé začleněné společenstvo při Hospodářské komoře České republiky si vybírá z předem definovaných oborů k autorizaci, jejichž přehled najdete v přiložené tabulce. Poté je třeba podat žádost a doložit dokumenty, které konkrétně jmenují pravidla. Došlé žádosti posuzuje autorizační komise a ke schválení je předává prezidentovi HK ČR.

Po schválení obdržíte oficiální potvrzení o autorizaci, které je platné tři roky.

Přínosy:

  • Kontakt s úředníky, kteří tvoří zákony
  • Pozice leadera daného oboru
  • Autorizace přivede další zájemce do Vašeho společenstva
  • Klienti považují Vaše členy za ty nejlepší v oboru

Zaujala Vás možnost autorizace, chcete se zeptat na další podrobnosti? Kontaktujte Odbor vnitřní komunikace na e-mailu vnitrnikomunikace@komora.cz nebo na telefonním čísle 266 721 604.

Autorizační komise

Na volební období 2020-2023.

Předseda:

Jaroslav Schön

Členové:

Pavel Březina

Jana Havrdová

Zdeněk Petzl

Roman Pommer

Tereza Rychtaříková

Alexander Šafařík-Pštrosz

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/